Uzbekistan  »  Kashkadarya » Mestá

Taškent
Samarkand
Bukhara
Nukus
Navoiy
Shahrisabz
Khiwa